دستور وزیر کشور براى تشدید نظارت بر عملکرد شورا‌ها و شهرداری‌ها تا انتخابات١٤٠٠
سخنگوى وزارت کشور گفت: با توجه به نزدیک شدن به ماه هاى پایانى منتهى به برگزارى انتخابات شوراها، وزیر کشور دستور داد با استفاده از ابزارهاى قانونى نظارت جدى‌تر و با حساسیت بیشترى بر عملکرد شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هدف رعایت قانون در تصمیم گیرى‌ها صورت پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار