نظام‌نامه اخلاق آموزش به عنوان یک سند مهم ملی در دانشگاه‌ها به کار گرفته شود
غلامی مطرح کرد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نظام‌نامه اخلاق آموزش در دانشگاه‌ها به عنوان یک سند مهم ملی در زمینه بسط، توسعه و تعمیق اخلاق به ویژه در حوزه آموزش به کار گرفته شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار