نامه بیش از ۱۰۰ دفتر بسیج دانشگاه فرهنگیان به نامزد‌های انتخابات درباره مسائل آموزش و پرورش
بیش از ۱۰۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان پیرامون مسائل اساسی آموزش و پرورش به نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری نامه نوشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار