آزادی ۲۶۰ زندانی غیرعمد در طرح «قربان تا غدیر»
پویش آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، ویژه عید قربان تا عید غدیرخم زمینه آزادی ۲۶۰ محکوم مالی و بدهکار دیه را فراهم نمود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار