سه دوره «شبانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان» از پذیرش دانشگاه‌ها‌ی دولتی حذف شد
آئین‌نامه «یکپارچه‌سازی پذیرش دانشجوی شهریه‌پرداز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی» تدوین و بر این اساس پذیرش در کلیه مقاطع تحصیلی فقط به دو صورت روزانه و شهریه پرداز انجام می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار