زارع: بلاتکلیفی شورای ناظر بر نشریات دانشگاه تهران پس از دو سال از برگزاری انتخابات
در نشست خبری مطرح شد
معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به باطل شدن انتخابات شورای نشریات این دانشگاه گفت: همچنان انتخابات شورای نشریات دانشگاه تهران بلاتکلیف مانده و در طول دو سال اخیر انتخاباتی برگزار نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار