تأکید ما بر هدفمند شدن خروجی‌های حوزه است
مدیر حوزه‎های علمیه با اشاره به لزوم هدفمند شدن خروجی‌های حوزه، گفت: با رشته‌های تخصصی مختلفی که در درختواره دانشی حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده بدنبال خروجی‌های هدفمند در حوزه هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار