ساز و کار اعزام تیم‌های ورزشی دانشگاهی به مسابقات آسیایی و جهانی
رئیس فدراسیون ورزش های دانشگاهی اعلام کرد
رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، جزئیات ساز و کار اعزام تیم‌های ورزشی دانشگاهی به مسابقات آسیایی و جهانی را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار