ایجاد شبکه نخبگانی در دانشگاه پیام نور/ تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی
معاون دانشگاه خبر داد
معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور از ایجاد شبکه نخبگانی برای شناسایی نخبگان و هدایت هزینه‌های پژوهشی به سمت و سوی پژوهش‌های کاربردی خبرداد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار