چالش اساسی در اجرای قانون اساسی
یادداشت دانشجویی|
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد و پس از دریافت رأی اکثریت مردم کشور در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رسمیت رسید. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد همین سال به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار