نقش شورای معاونان پژوهشی برای اجرای تصمیمات/نگرانی از تفکیک ۲ معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم
در نشست معاونان پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ کشور مطرح شد
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، شورای معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها را یک شورای مشورتی توصیف کرد که تصمیمات آن به سایر دانشگاه‌ها نیز تسری خواهد یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار