راهیابی ۶ شمشیرباز به اردوی تیم ملی دانشجویان
سی و یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان؛
رقابت‌های انتخابی تیم ملی شمشیر بازی دانشجویان برای شرکت در سی یکمین یونیورسیاد دانشجویان جهان با راهیابی ۶ شمشیر باز به اردوی تیم ملی به پایان رسید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار