دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و ۲۴۸ جهانی قرار گرفت
جدیدترین نتایج نظام یورپ؛
همزمان با انتشار جدیدترین نتایج نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایۀ عملکرد علمی» یا «یورَپ»، دانشگاه تهران در جایگاه ۲۴۸ جهانی قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار