شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال آفرین
یادداشت دانشجویی|
اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که از منابع و عوامل تولیدی به صورت علمی و بهینه استفاده و محصولات دانش بنیان تولید می کند. به عبارت دیگر برای حل مشکلات و رفع نیازهای جامعه بشری از عوامل تولیدی و منابع در دسترس بهترین استفاده را خواهد داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار