آقای رئیس جمهور! اجازه ندهید مانع افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی شوند
جمعی از دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل:
جمعی از دفاتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار برخورد با مخالفان افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار