مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی منصوب شد
محمد مردانی مسئول بسیج دانشگاه علامه شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار