بهادری جهرمی: نسخه پیچیده خاصی جز قانون مصوب سال ۱۴۰۰ در زمینه حجاب نداریم
در نشست پایان دوره دفتر تحکیم وحدت؛
سخنگوی دولت سیزدهم گفت: ما نسخه پیجیده خاصی در زمینه حجاب نداریم و قانونی است که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده و اکنون دولت قدم قدم دارد آن را اجرا می‌کند و این هم یکی از امور در کنار سایر امور است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار