وضعیت بحرانی تعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان / چرخ تحول در دانشگاه فرهنگیان به چرخش درآمد
سرپرست دانشگاه فرهنگیان مطرح کرد
سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: وضعیت هیات علمی این دانشگاه بحرانی است و نسبت استاد به دانشجو چندین برابر سایر دانشگاه‌هاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار