برنامه پنج ساله بر اساس سند مهندسی کشور تدوین شود
عاملی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید برنامه پنج ساله بر اساس سند مهندسی کشور تدوین شود، تا بدانیم که در سال‌های آینده چه اقداماتی را باید اجرائی کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار