تجمع اساتید و دانشجویان دانشگاه شاهد در اعتراض به جنایت تروریستی داعش در شاهچراغ (ع)
تجمع اعتراضی دانشجویان، مسئولین، اساتید و کارکنان دانشگاه شاهد در واکنش به حادثه تروریستی آستان متبرک شاهچراغ شیراز برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار