مرضیه هاشمی: آمریکا با نابودی سرخ پوست‌ها و بردگی سیاه پوست‌ها شروع شد / ایالات متحده کشور یک درصدی‌هاست
با حضور در برنامه گرا
خبرنگار پرس تی وی گفت: آمریکا با نابودی سرخ پوست‌ها و بردگی سیاه پوست‌ها شروع شد و هیچوقت هیچ غرامتی به آن‌ها پرداخت نکرد و عذرخواهی هم نکرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار