راهکاری برای کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن از کشتی‌ها و تولید نانولوله‌کربنی!
با همکاری دو شرکت فنلاندی قرار است سامانه‌ای در کشتی‌ها استقرار یابد که از LNG برای تولید هیدروژن استفاده شود. نانولوله‌کربنی یکی از محصولات جانبی این فرآیند است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار