مباحث عقیدتی و بصیرتی در جذب اساتید باید مورد توجه قرار گیرد
رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم:
رئیس مرکز بسیج اساتید وزارت علوم گفت: درفرایند جذب اساتید برخی مباحث، مباحث عقیدتی و بصیرتی است که باید در این حوزه دقت زیادی صورت گیرد، اما متأسفانه در دوره‌هایی به این مسئله توجه نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار