ارزش افزوده محصولات ایرانی با ورود نسل چهارم صنعت افزایش می‌یابد
در مدرسه علمی زمستان صنعت نسل چهار مطرح شد
مدیر دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: ایران با وجود برخورداری از نیروی انسانی باهوش، انرژی ارزان، معادن و منابع غنی، باید زمینه ورود به نسل چهارم صنعت را فراهم کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار