عاملی: سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال یک صدای جدید است / مردم باید احساس کنند در فرهنگ تغییراتی به‌وجود می‌آید
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال تحول، تغییر رویه و راهکار و یک صدای جدید است، گفت: مردم باید احساس کنند در فرهنگ کشور تغییراتی به‌وجود می‌آید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار