دانش آموختگان رشته‌های دندان پزشکی مشمول سربازی به دانشکده‌ها معرفی می‌شوند
دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی؛
دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت گفت: دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی مشمول خدمت سربازی که موفق به اخذ دانشنامه شده اند، برای گذراندن دوره سربازی به دانشکده های دندانپزشکی معرفی خواهند شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار