توسعه نسل جدید حسگر‌های نانوفوتونیکی اکسیژن به همت پژوهشگران دانشگاه خوارزمی
پژوهشگران دانشگاه خوارزمی توانستند با استفاده از یک نوع نانوتابشگر، نسل جدید حسگر‌های نانوفوتونیکی اکسیژن را توسعه دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار