تدارک برنامه‌هایی برای بازگشت سالانه ۱۰۰۰ نخبه به کشور / پژوهش محققان ایرانی روی جلد نشریه‌های بین‌‌المللی
آخر هفته با اخبار دانشگاهی|
در هفته‌ای که گذشت اخبار بسیاری در حوزه آموزش و فناوری منتشر شد که برای دانشجویان حائز اهمیت بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار