همایش ملی دانشگاه و تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود
همایش ملی دانشگاه و تمدن نوین اسلامی در محل مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار