از افزایش قیمت غذای دانشجویان علوم پزشکی تا بودجه اختصاص داده شده به توسعه خوابگاه‌های متاهلی
آخر هفته ‎با اخبار دانشگاهی |
هفته‌ای که گذشت، خبر‌هایی از جنس صنفی، فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌ها منتشر شد. برخی از این اخبار دانشجویان زیادی را در برگرفت و حائز اهمیت بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار