دبیر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیج دانشجویی تهران بزرگ؛ سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهریار
مهربد مهرافزا دبیر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیج دانشجویی تهران بزرگ و مسئول مجتمع پژوهش و نوآوری دانشگاه تربیت مدرس، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان شهریار خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار