واکنش سعید جلیلی به شعار «مرگ بر رژیم کودک‌کش» یکی از دانشجویان
برنامه از آرمان تا واقعیت به همت بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار