موانع موجب غفلت دانشجویان در حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی نشود
پیام نوروزی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:دانشجویان، باید از آنچه در سال گذشته و سال‌های پیش از آن مانعی برای حرکت رو به پیشرفت انقلاب به سمت تمدن نوین اسلامی بوده‌اند، درس بگیرند و دچار غفلت نشوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار