از راسک تا جاسک برای یک میلیون نفر فقط «یک بیمارستان»! / عمر اهالی سیستان بلوچستان از میانگین کشوری کمتر است + فیلم
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
مسئله پایین بودن سطح خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم ناشی از نابرابری‌های اجتماعی و کمبود امکانات وجود دارد و در بخش‌هایی از کشور مخصوصا نواحی جنوب شرقی مانند جنوب استان کرمان، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان هرمزگان شاهد این امر هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار