حل مشکلات دانشجویان بین‌الملل از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان است
در نشست داداش‌پور با دانشجویان بین‌الملل؛
رئیس سازمان امور دانشجویان در نشست با دانشجویان بین‌الملل گفت: حل مسایل و مشکلات دانشجویان بین‌الملل از اولویت‌های سازمان امور دانشجویان است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار