محمدعلی الحوثی: پیشرفت در مذاکرات در گرو اقدامات عملی عربستان است
عضو شورای عالی سیاسی یمن بر لزوم تحرک عملی ریاض، در راستای پیشبرد روند مذاکرات دوجانبه تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار