۱۳ اردیبهشت؛ آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری تخصصی آزاد
برای دوره‌های با آزمون و بی آزمون؛
مهلت انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی و ثبت‌نام بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان مقطع دکتری تخصصی روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار