نشریه "پژوهش‌های نوین در مدیریت سرمایه انسانی" موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد منتشر شد
اولین شماره نشریه "پژوهش‌های نوین در مدیریت سرمایه انسانی" موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار