تاکید دولت بر تامین حقابه هامون/ افغانستان هم از گردوغبار در امان نیست
محیط‌زیست مقوله‌ای به هم پیوسته است و مرز نمی‌شناسد بنابراین اگر بخشی از طبیعت در نقطه‌ای از دنیا تخریب شود اثرش در بسیاری از کشور‌های دیگر هم بروز می‌کند، تالاب هامون هم از این قاعده مستثنی نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار