هدف از اعطای «نشان عالی دانش» ترویج علم و توسعه گفتمان علمی است
رئیس دانشگاه تهران:
رئیس دانشگاه تهران، هدف اساسی اعطای نشان عالی دانش را ترویج علم و توسعه گفتمان علمی و تکریم عالمان دانست و گفت: برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی، علم و عالم باید در صدر قرار داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار