استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای اشتغال دانش آموختگان را تضمین می‌کند
رئیس دانشگاه علمی کاربردی:
رییس دانشگاه علمی کاربردی گفت: ورود دانش آموختگان به بازار کار مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای است. به همین دلیل این دانشگاه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعامل دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار