ناحیه نوآوری دانشگاه تهران الگو سایر دانشگاه‌ها
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ناحیه نوآوری شهر تهران. منشأ خیر و برکت برای شهر تهران و الگوی برای سایر استان‌ها خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار