معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه شریف توافق‌نامه همکاری امضا کردند
با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری:
معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، دانشگاه صنعتی شریف و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری توافق‌نامه همکاری امضا کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار