آیین‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان تصویب شد
آیین‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار