چگونه با رشد عقب افتادیم!
یادداشت دانشجویی: تاثیر انتخاب سیاست‌های مقاله محور
انتخاب سیاست ارتقا علمی مبتنی بر انتشار مقالات در اواخر دهه ۷۰ هر چند در سال‌های اولیه منجر به جهش تولید علم کشور شد اما مقایسه نرخ سرانه تولید علم ایران با کشورهای پیشرفته بیان‌گر تمرکز بیش از حد کشور و جامعه علمی بر انتشار اسناد علمی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار