نقش شورای نگهبان در توزیع عادلانه منابع عمومی کشور
یادداشت/
با توجه به اهمیت بسیار زیاد منابع عمومی و امکانات کشور و تأثیر نحوه توزیع آن در برقراری عدالت و رفع تبعیض از مناطق مختلف، می‌توان برابری افراد در بهره‌مندی از منابع عمومی کشور را یکی از بایسته‌‌های استقرار عدالت دانست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار