فناوری‌های دیجیتال؛ بهترین و اثربخش‌ترین راه تجلی فرهنگ
مدیرکل فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم با بیان اینکه قدرت یک سامانه در مشارکت همه ذی نفعان آن سامانه است؛ تأکید کرد: بهترین راه تبلور، تجلی و تاثیرگذاری فرهنگ، بهره مندی از فناوری‌های دیجیتال است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار