انتصاب مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
با حکم صادق مفرد، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی تهران بزرگ، محمدپارسا حسنی مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار