ضوابط جدید پوشش حرفه ای دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی اعلام شد
با ابلاغ شیوه نامه اجرایی جدید؛
جدیدترین شیوه نامه اجرایی رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار