نقش علوم انسانی و فرهنگ دانشجویی باید در کشور تقویت شود
رییس جهاددانشگاهی مطرح کرد
رییس جهاددانشگاهی گفت: باید نقش علوم انسانی را تقویت کرده و دانش آموزان را به سمت علوم انسانی در دانشگاه‌ها هدایت کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار